د 1 پایلې د 6-10 ښودل

 • SKUاندازهدندهد فشار بارپمپ سر کړنه
  88G1212MEDCP11mm 4 3 انچ/ 88 ملي میتر منځني 11 2600
  88G1212SDCP21mm6 3 انچ/ 88 ملي میتر معیاري پلس 21 4850
  88G1212EXPCP10mm4 3 انچ/ 88 ملي میتر بیانول 10 1600
  88G1212SDLCP17mm6 3 انچ/ 88 ملي میتر لوی لوی 17 4000
  88G1212SHPCP35mm6 3 انچ/ 88 ملي میتر سوپر دروند پلس 35 8300
  88G1212STDCP17mm4 3 انچ/ 88 ملي میتر معياري 17 4000