1-ийн үр дүнг 6-11 харуулж байна

 • SKUХэмжээҮүрэг хариуцлагаДаралтын баарБосоо толгой үйл ажиллагааны
  113G1212STDCP15 мм6 4 инч/ 113 мм Супер хүнд Plus 15 5900
  113G1212HVYCP26 мм6 4 инч/ 113 мм Хүнд 26 9200
  113G1212MAXCP12мм6 4 инч/ 113 мм Макс 12 4800
  113G1212SPLCP21мм6 4 инч/ 113 мм Стандарт том том 21 7550
  113G1212MEDCP11 мм6 4 инч/ 113 мм Дунд 11 4000
  113G1212SDCP21мм6 4 инч/ 113 мм Стандарт нэмэх 21 7550