A yw drilio dŵr yn dda yn broffidiol? - Pibellau Vinyl - Vinylpipe

A yw drilio dŵr yn dda yn broffidiol? - Vinyl Pipes

gwella ymylon gyda chyflenwr pibellau finyl uPVC
“Mae’r farchnad yn newid yn barhaus, a’r cyngor gwych yw gwrando ar ble mae’r farchnad yn mynd ac addasu eich offer, busnes, gwefan i gyd-fynd ag anghenion y farchnad,” meddai Gary L. Hix, ymgynghorydd ffynnon ddŵr a pherchennog In2Wells LLC, UDA. Mae hynny'n wir yn gyngor gwych ar gyfer drilwyr ffynnon ddŵr ledled y byd. Mae'r angen am ddrilio dŵr yn tyfu, ac mae hynny'n newyddion da i bobl fel chi sydd yn y diwydiant drilio dŵr yn dda. Ond mae'r rhain yn amseroedd heriol hefyd. Nid yn unig y mae'n rhaid i chi sicrhau ffyrdd diogel a chyflym o ddrilio, mae'n rhaid i chi hefyd roi'r gorau i gystadleuaeth, ac yn aml yn y pen draw yn gweithio gydag ymylon wafer-denau. Mae'r cwsmeriaid yn disgwyl ffynhonnau dŵr o ansawdd uchel sy'n para'n hir. Felly mae busnes yn aml yn anodd. Nid oes rhaid iddo fod, cyn gynted ag y byddwch yn darganfod ffyrdd o wella'ch ymylon mewn drilio dŵr yn dda. Ar ôl i chi lanio'ch ymylon, daw busnes yn llawer haws. Y ffordd gyflymaf o wneud hynny? Symud i ffwrdd o ddefnyddio Pibellau GI neu bibellau Inox dur gwrthstaen a dechrau defnyddio uPVC.
Peidiwch â cholli darllen

Ydych chi'n dal i ddefnyddio'r hen bibellau GI hynny sy'n rhydu yn hawdd?

Gall pibellau uPVC gan wneuthurwr dibynadwy fod yn newidiwr gêm y mae eich busnes drilio yn chwilio amdano. Rydych chi'n cael cynnyrch llawer gwell na phibellau Dur / haearn, yn ogystal â gwell ansawdd dŵr.

Dyma sut y gallwch chi fywiogi'ch busnes, dim ond trwy ddefnyddio pibellau uPVC o ansawdd da.

mae pibellau uPVC 63% yn rhatach!

Ar gyfartaledd, mae pibellau uPVC o ansawdd, fel y rhai o Vinyl, yn costio 63% yn llai na phibellau haearn. Mae hynny ei hun yn dod ag arbediad o dros USD 1400 y ffynnon i chi!

Gwario llai ar lafur

Pam? Yn syml oherwydd bod pibellau uPVC yn llawer ysgafnach na phibellau haearn. Felly mae eich gosodiad yn gyflymach sy'n gofyn am lai o lafur ac adnoddau. Ac nid oes angen offer arbennig arnoch hefyd ar gyfer weldio a chydosod.

Gallwch chi ailwerthu, hyd yn oed ar ôl 50 mlynedd!

mae gan uPVC werth ailgylchu uchel. Ar ôl 50+ mlynedd o ddefnydd, gellir ailgylchu neu ailddefnyddio'r pibellau am 100+ mlynedd mewn cymwysiadau nad ydynt yn feirniadol.

Mae eich cleientiaid yn arbed costau ynni a chynnal a chadw!

Os gallwch chi ddrilio ffynhonnau sy'n para'n hir ac sydd angen llai o gostau cynnal a chadw a rhedeg, bydd eich cleientiaid yn hapus iawn gyda chi. Dyma pam:
  • Llai o drydan: Gyda ffrithiant is y tu mewn i'r pibellau yn achosi llai o golled i'r pen, mae angen hyd at 23% yn llai o drydan ar ffynnon.
  • nid yw uPVC yn erydu nac yn rhydu: Mae hyn yn caniatáu i'r slotiau gael eu cynllunio i gynyddu athreiddedd i'r eithaf, gan leihau ymwrthedd llif.
  • Bywyd hir: Mae pibellau uPVC yn gallu gwrthsefyll bacteria ac asiantau cyrydu a geir yn yr amgylchedd annioddefol o amgylch ffynnon. Gallant weithio'n ddi-ffael am 50+ mlynedd.
  • Mae uPVC yn gallu gwrthsefyll cyrydiad cemegol: Nid yw'r cemegolion a ddefnyddir i lanhau ac adfywio'r ffynhonnau yn effeithio arno.
  • Gradd bwyd: Mae pibellau uPVC yn radd bwyd, ac yn rhydd o halogiad metel gwenwynig.
  • Cynnal a chadw isel: Mae gan bibellau uPVC o ansawdd da gryfder cywasgol uchel felly maen nhw'n ysgafn yn ogystal â gwrthsefyll straen. Anaml y mae angen cynnal a chadw.
  • Pwysau ysgafn ond eto'n gryfach na haearn: Mae cryfder penodol PVC bron 78% yn uwch na haearn.
Trwy ddewis defnyddio yn unig pibellau uPVC o ansawdd uchel yn lle pibellau haearn, rydych chi'n cael cymaint o lwybrau i ostwng costau. Ac oherwydd y byddwch chi'n cyflenwi ffynnon ddŵr o ansawdd uwch, gallwch chi nawr osod eich pris eich hun. Ac ennill ymylon gwell! Sgwrsio â'n arbenigwr uPVC heddiw!

Cael Dyfyniad Am Ddim

Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.
cyswllt agos
cyswllt agos

Cysylltu gyda ni

Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.
cyswllt agos

Sicrhewch Gostyngiad o 5% i ffwrdd!

Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.
cyswllt agos

Cysylltu â'n Harbenigwyr

Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.
cyswllt agos
en English
X